Whitepaper ‘Hoe stoppen we de corrosie van onze natte infrastructuur?’


Corrosie is een onderschat probleem in Nederland, waterland bij uitstek. Het vormt een concrete bedreiging voor damwanden in havens, paalconstructies, steigers, windmolens en olieplatforms op zee. De huidige oplossingen passen vaak niet meer in een tijdgeest waarin duurzaamheid, milieuaspecten en hinder voor de omgeving de boventoon voeren. Tijd voor nieuwe oplossingen?


TU Delft: ‘Kosten aanpak corrosie jaarlijks 3 tot 7 miljard euro te hoog’

De aanpak van corrosie kost de Nederlandse maatschappij elk jaar onnodig veel geld. Dr. Ir. Arjan Mol, als universitair hoofddocent Corrosietechnologie en Elektrochemie verbonden aan de TU Delft, denkt dat de kosten van corrosiebestrijding jaarlijks met 3 tot 7 miljard euro te reduceren zijn. In totaal kost preventie en bestrijding van corrosie in Nederland elk jaar ruim 3 procent van ons bruto binnenlands product (bbp). Dat komt neer op minstens 22 miljard euro.


Dr. Ir. Mol stoelt zijn beweringen op een nieuw onderzoek van NACE, een Wereldwijde Corrosie Autoriteit. NACE schat de jaarlijkse kosten van corrosie wereldwijd op 2,5 triljoen dollar. Dat komt neer op 3,4 procent van het Gross Domestic Product. Arjan Mol: “Voor de Nederlandse situatie moeten we denken aan een soortgelijk percentage. Naast de directe kosten voor toepassing van corrosiebeschermende maatregelen, zijn er ook indirecte kosten. Dit kan onder andere zijn efficiencyverlies voortvloeiend uit corrosie. Denk bijvoorbeeld aan een pijplijn die dichtslibt, waardoor de productiviteit lager is. Indirecte kosten komen in Nederland neer op nog eens 3 procent van het bbp.”

Verkeerde keuzes


De kosten van corrosieaanpak zijn nodeloos hoog, stelt Mol. “Als alle beschikbare kennis over corrosie en bescherming tegen corrosie op de juiste manier in de praktijk wordt toegepast, dan scheelt dat zo’n 15 tot 35 procent aan jaarlijkse kosten,” aldus de deskundige van TU Delft. Wim Schalley, corrosie-expert bij Acotec, vult aan: “Ik constateer dat beslissers over de te gebruiken corrosiebescherming te weinig kennis hebben en daardoor geregeld verkeerde keuzes maken. Overheidsinstanties kiezen bijvoorbeeld voor extreme zekerheid. Om bijvoorbeeld roest te voorkomen, laten ze onnodig veel coatinglagen aanbrengen. Uiteraard is het aanbrengen van meer lagen duurder. Voor deze extra kosten draait de belastingbetaler op.”

Gevaren corrosie vaak onbekend


Dr. Ir. Mol constateert dat ook de gevaren van corrosie bij weinigen goed op het netvlies staan. “Corrosie is een sluipmoordenaar. Eigenaren van metalen constructies wachten vaak te lang met het bestrijden van corrosie. Het eerste jaar zien ze bijvoorbeeld geen corrosie, zodat het onderhoud wordt uitgesteld. Het jaar daarop weer. En dan opnieuw. Totdat het op een gegeven moment te laat is. Niet alleen leidt dit tot gevaarlijke situaties, het kan bovendien buitengewoon slecht voor het milieu uitpakken. Denk daarbij aan een pijplijn, die door corrosie wordt aangetast, barst of lekt. Recent leidde corrosie in waterleidingen bijvoorbeeld tot gevaar voor gezondheid in de Amerikaanse plaats Flint. Door een combinatie van verkeerd materiaalgebruik en onvoldoende corrosiewerende maatregelen, kwam er een hoge dosis lood in het water.”

Wat is corrosie?


Corrosie is een elektrochemisch proces waarbij een reactie optreedt tussen een materiaal en een corrosieve omgeving, zoals bijvoorbeeld zeewater. Corrosie kan ook optreden onder relatief milde atmosferische omstandigheden. Daardoor ontstaat schade aan het materiaal. Corrosie van metalen is onder andere te bestrijden door een juist materiaalgebruik en/of corrosiewerende coating op het materiaal aan te brengen.


Acotec: dit zijn wij


30 jaar geleden werd Acotec in België opgericht. Onze missie is corrosiebescherming efficiënter, goedkoper en duurzamer maken. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een wereldwijd gerespecteerde corrosie-expert. Onze milieuvriendelijke Humidur-coatings bieden een innovatieve en unieke oplossing voor de bestrijding van corrosie. Maar wij leveren veel meer dan een product: we nemen ook de volledige verantwoordelijkheid voor het proces en de gecertificeerde experts die met onze producten werken. Doordat we alles in eigen hand houden, waarborgen we de kwaliteit en ontzorgen we de eindklanten optimaal.

50 jaar bescherming met één laag


De meeste Humidur coatings zijn anti-corrosiemiddelen. Humidur is duurzamer dan andere coatings, omdat de coating 50 tot 100 jaar bescherming kan bieden. Op korte termijn draagt onze coating bij aan een beter milieu, want Humidur is volledig oplosmiddelvrij en reduceert de afvalberg tot een minimum . Daarnaast is Humidur veel sneller aan te brengen dan reguliere coatings, waardoor de kostprijs drastisch lager is. Voor een optimale bescherming hoeft in plaats van de gebruikelijke 3 of 4 lagen, namelijk slechts één laag te worden aangebracht. Dit kan rechtstreeks op de stalen of betonnen ondergrond. Bovendien kan Humidur onder water uitharden, waardoor de wachttijd nog verder wordt beperkt.

Humidur in Nederland


De methode van Acotec is met name toepasbaar in havens en in de offshore energiesector. Windmolens op zee en platforms voor olie- en gaswinning zijn dankzij Acotec effectief beschermd tegen corrosie. Humidur is al gebruikt op verschillende plaatsen in Nederland, zoals de Nieuwe Haven in Den Helder. Daarnaast beschermt Humidur ook steigerwerk in Rotterdam en de Amsterdamse Noord-Zuidmetrolijn.

www.acotec.be

ACOTEC NV
Industrielaan 8 – Zuid III, B-9320 Aalst, Belgium
T: +32 (0)53 83 86 60, F: +32 (0)53 83 69 88, info@acotec.be